top of page

Mer om de fysiologiske parameterne som måles gjennom INSCYD og hva du oppnår ved å teste deg hos oss:

VO2 max, -størrelsen på motoren:

Om det dreier seg om sprintdistanse i svømming eller en 90 min. fotball match så er maksimal aerob kapasitet (VO2 maks) avgjørende. Og i motsetning til hva mange synes å tro er VO2 maks i høy grad trenbart. Trenings-responsen viser seg forholdsvis raskt, derfor er det viktig at maksimalt oksygenopptak måles jevnlig.

Når du starter å trene med Skift gir måler vi ditt maksimale oksygenopptak og kan sette opp skreddersydde treningsprogram for å øke det. Gjennom INSCYD`s testsoftware kan man også:

 • Sammenligne effekten av høy intensitets vs lav intensitets / mengdetrening på VO2 maks.

 • Vurdere effekten av ulike ernærings / kostholds regimer på VO2 maks.

 • Få en bedre forståelse av VO2 maks innvirkning på fett og karbohydrat forbrenning.

 

Vla max: Elite-treneres hemmelige våpen nå også tilgjengelig for deg..:

Kanskje har du knapt hørt om Vla max, dels fordi dette parameteret frem til i fjor var forbeholdt profesjonelle lag og nasjonale forbund. Men Vla max er en nøkkelfaktor i treningsarbeidet og for prestasjonsevnen.

Vla max kan sees på fra to ytterpunkter: En lav Vla max vil bidra til å heve anaerob terskel, øke fettforbrennings evnen og minske

restitusjonstiden etter harde anstrengelser. Høy Vla max vil på den annen side føre til økt energi og kraft tilgjengelig for innsatsperioder av kortere varighet / høy intensitet. Den anaerobe kapasiteten kan være vinn eller forsvinn for eksempel i et sykkelritt; den siste runden, den avsluttende spurten, rykket opp den siste kneika – her er det din glykolytiske / anaerobe kapasitet som avgjør.

 

Ikke kast bort tiden på å trene feil. Test deg med Skift gir / INSCYD; - få kjennskap til din Vla max – og tilpass treningen deretter.

 

Dan Lorang, treneren til Ironman verdensmester Jan Frodeno sier følgende om Vla max:

​"You really know what to work on if you know the Vla max"

 

Skift gir kan hjelpe deg med ett skreddersydd treningsprogram slik at du også kan påvirke denne verdifulle prestasjons faktoren i ønsket retning. Endring av Vla max kan være med på å optimalisere:

 • Fettforbrennings evne

 • Sparing av karbohydratreserver

 • Anaerob terskel (FTP)

 • Restitusjon / evne til innhenting etter harde arbeidsperioder

 • Spurtegenskaper

Anaerob terskel:

Det er allment kjent at det finnes et intensitets-område som representerer høyeste intensitet hvor  metabolismen fortsatt befinner seg i `likevekt`, på engelsk kalt «steady state». Den vanligste betegnelsen er anaerob terskel (på engelsk også omtalt som critical power eller critical velocity) og det har en dominerende plass både i idrettsfysiologien, blant utøvere og trenere. `Alle` vet det eksisterer og `alle` har et ønske om å forbedre «terskelen».

Det problematiske er at det har vært mange misforståelser rundt terskelbegrepet. Blant annet sirkulerer det et 30 talls ulike definisjoner på anaerob terskel og spennet i test-metodikk er stort. Metoder som i større  eller mindre grad er vitenskapelig fundert. Videre bidrar ikke nødvendigvis testing av anaerob terskel til at en blir noe klokere med hensyn til de underliggende årsakene til at terskelen er det den er.

 

Tester du deg hos Skift gir / INSCYD måler vi anaerob terskel basert på dets grunnleggende definisjon:

-høyeste intensitet hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av laktat.

Testingen vil gi dypere innsikt i hva som ligger til grunn for dine prestasjoner, nærmere bestemt:

 • Hvordan ulike fysiologiske faktorer påvirker din anaerobe terskel.

 • Gjennom INSCYD`s test software kan du også beregne hvor mye din anaerobe terskel vil heves om du forbedrer en annen fysiologisk faktor.

 • INSCYD har en feilmargin på under 3% ved beregning av anaerob terskel.

Laktat akkumulering og eliminasjon / restitusjonsevne:

I idrettsdisipliner med innslag intervallarbeid, som fellesstart på sykkel og fotball kommer man ikke utenom gjentatte arbeidsperioder på høy intensitet. Hvert rykk eller spurt medfører laktat akkumulering. Tid til innhenting men også intensiteten en utøver er i stand til å holde i disse periodene er avgjørende.

Evnen til å bryte ned og benytte seg av laktat i energiomsetningen og med det bruke det til din fordel er vesentlig i høy-intensitets idretter / disipliner med stort anaerobt innslag. Også denne egenskapen er trenbar og mulig å forbedre i løpet av relativt kort tid. Skift gir / INSCYD kan gi deg tips om hvordan du kommer i gang.

 

Fettforbrenning:

Fettforbrenning er en av flaskehalsene når det gjelder å prestere i utholdenhetsidretter som løping, triathlon og sykling. Også dette parameteret kan måles og monitoreres gjennom INSCYD slik at du kan legge en plan for å forbedre fettforbrenningsevnen.

Hvorfor er det viktig å måle Fatmax / fettforbrenning?

 • Fettforbrenningsevnen er høyst individuell

 • En nøyaktig forståelse av fettforbrenningsevnen er avgjørende i utholdenhetsidrett

 • Markante forskjeller eksisterer både mellom individer og som følge av varierende treningsstatus hos samme person

 • For å trene fettforbrenning optimalt må du ha kjennskap til FatMax sonen.

 

Karbohydrat forbrenning:

Detaljert innsikt i karbohydratforbrenningen er også vesentlig. På den måten kan du optimalisere næringsinntak med hensyn til trening og konkurranser.

Næringsinntak for å prestere:

 • Rett fokus mot karbohydratforbrenning og få skreddersydde ernæringsplaner.

 • Perfeksjonering av karbohydret-inntak er mulig men det krever øvelse.

 • Tilpass `pacing` / fart og planlegg næringsinntaket for å unngå å gå tom.

Konvensjonell testing av karbohydratforbrenning har noen svakheter. De er laboratorie baserte, og  er også sensitive for ernærings status på måletidspunktet. Studier har avdekket feilkilder ved måling av karbohydratforbrenning via gassutveksling, når man ikke inkluderer laktatmålinger.

Gjennom INSCYD`s test software sammenlignes laktatproduksjonen din med karbohydratforbrenningen. Husk at eneste måten å produsere laktat på er ved å bryte ned karbohydrater, altså er det en direkte sammenheng mellom laktatproduksjon og karbohydratforbrenning.

Profesjonell syklist Tom Skujins om hva han finner mest interessant ved INSCYD:

Dr. Philippe Hellard fra det franske svømmeforbundet om betydningen av Vla max:

Hvordan beregnes INSCYD`s intensitetssoner?

De fleste modeller for intensitetsstyring tar utgangspunkt i ett enkelt parameter f.eks. anaerob terskel eller VO2 maks, ved beregning av treningssoner. Eksempelvis at langkjørings intensitet settes til 70 % av anaerob terskel, VO2 maks intervaller sykles på 120 % av AT o.s.v.

Svakheten ved dette er at det blir for unøyaktig. Rett langkjørings- intensitet kan ligge høyere, eller langt lavere enn de nevnte 70 prosentene. Likeledes kan en utøver ha en anaerob terskel på 75 % av VO2 maks, mens en annens AT er på 90 % av VO2 maks.

Man bør heller ikke utelukkende basere seg på en utøvers relative wattverdier men også ta i betraktning absolutte tall, fordi noen begrensende faktorer gjør seg gjeldende uavhengig av nivå. Karbohydratinntak for eksempel: Det begrenser seg til ca. 90 gram i timen uavhengig av om du er proffsyklist eller amatør / mosjonist. La si en rytter veier 75 kg, har en anaerob terskel på 300 watt og trener ca. 8-10 timer i uka. Med utgangspunkt i en langkjørings intensitet på 70 % av anaerob terskel gir det 300 w x 70 % = 210 watt. For mosjonssyklisten som trener 8-10 timer i uka er dette overkommelig. Men hva skjer om samme kalkyle appliseres på en profesjonell syklist? -440 w terskel og en vekt på 75 kg x 70 % = 308 watt… med en treningsuke på 25-30 timer. -308 watt tilsvarer omtrent snittwatten proffsyklister er i stand til å holde under de hardeste rittene som Paris Roubaix. Som nevnt har man i dette intensitetsområdet en karbohydratforbrenning på ca. 90 gram / t. og dermed ville `vår` proffsyklist måtte maksimere karbohydratinntaket for i det hele tatt å komme igjennom treningsuka.

 

IINSCYD løser det annerledes: Med flere fysiologiske parametere for hånden baseres hver enkelt treningssone på dens `moderparameter`, som sikrer større grad av nøyaktighet:

 • Restitusjons og `base` / mengdetrenings sonene er basert på fett og karbohydratforbrenning

 • FatMax sonen er basert på fettforbrenningsevne

 • Anaerob terskel baseres ikke på et eller annet empirisk terskelkonsept, men beregnes ut fra likevekten mellom produksjon og eliminasjon av laktat

 • Maksimal aerob kapasitet baseres på VO2 maks

 • Anaerob sone baseres på energitilskuddet fra den anaerobe metabolismen

bottom of page